Niskie koszty pożyczek

Zasady nawiązywania współpracy z parabankiem

Parabanki prowadzą działalność zbliżoną do banków detalicznych, jednak bez odpowiednich regulacji, licencji, czy nadzoru. Korzystanie z parabanków to zawsze pewne ryzyko, które jednak minimalizuje właściwe podejście do podpisywania umów, znajomość norm prawnych i innych zasad. W artykule porozmawiamy o najważniejszych zasadach dotyczących nawiązywania współpracy z parabankiem. Dzięki temu nie popełnisz krytycznych błędów ekonomicznych przy podpisywaniu umowy.