Zasady nawiązywania współpracy z parabankiem

money

Parabanki prowadzą działalność zbliżoną do banków detalicznych, jednak bez odpowiednich regulacji, licencji, czy nadzoru. Korzystanie z parabanków to zawsze pewne ryzyko, które jednak minimalizuje właściwe podejście do podpisywania umów, znajomość norm prawnych i innych zasad. W artykule porozmawiamy o najważniejszych zasadach dotyczących nawiązywania współpracy z parabankiem. Dzięki temu nie popełnisz krytycznych błędów ekonomicznych przy podpisywaniu umowy.

Na czym warto się skupić przy analizie oferty parabanku?

Przede wszystkim porównuj oferty parabanków względem rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania. To wskaźnik powszechny w branży. Wynika z ustawy o kredycie konsumenckim. W każdym parabanku musisz otrzymać dane o RRSO i to mocno szczegółowe. Czasami na rynku kredytów krótkoterminowych masz do czynienia z bardzo korzystnymi warunkami oprocentowania, poniżej średniej branżowej. Uważaj jednak na bardzo niskie koszty pożyczek. Zestawiaj je również ze wskaźnikiem inflacji. Jeżeli parabank „traci na oprocentowaniu względem inflacji i wobec konkurencji to oznacza najczęściej duże problemy formalne dla kredytobiorcy. Nie ma bowiem bezpłatnej obsługi kredytu gotówkowego. To mit. Zanim parabank udzieli pożyczki wydaje pieniądze na marketing, na utrzymanie strony internetowej, agentów mobilnych, często oddziału stacjonarnego. Zbyt dobra oferta to zatem podejrzana sprawa.

Ocena zdolności kredytowej i kwestia zabezpieczeń w umowach

Niektóre parabanki zapewniają klientów, że nie sprawdzają bazy Biura Informacji Kredytowej, czy popularnego BIK. To nie do końca prawda. Parabank oczywiście sprawdza zdolność do spłaty zobowiązania klienta, ale obsługuje też nieco bardziej ryzykowne umowy pod warunkiem wniesienia optymalnego zabezpieczenia. Zasada współpracy w takim momencie jest bardzo prosta. Nie zabezpieczaj niewielkiej umowy o pożyczkę gotówkową całym majątkiem rodzinnym, czy biznesowym, bo nawet przy drobnej wpadce płynności narazisz się na kłopoty windykacyjne. Unikaj też podpisywania umów z podejrzanymi inwestorami związanymi pośrednio z niektórymi parabankami. Taka umowa bazuje na kodeksie cywilnym, dowolności, a nie normach ustawy o kredycie konsumenckim. Znacznie mniejsze ryzyko występuje w segmencie pożyczek społecznościowych, gdzie widzisz wiarygodne profile inwestorów indywidualnych. Przed podpisaniem umowy kredytowej poproś doradcę o przekazanie formularza do domu. Jeżeli parabank nie udostępnia umów na zewnątrz to znaczy z dużym prawdopodobieństwem, że pożyczkodawca stosuje klauzule niedozwolone. To dość powszechna praktyka, często nieświadoma. Podpisanie umowy z klauzulami niedozwolonymi stanowi podstawę do jej błyskawicznego rozwiązania. Wystarczy poprosić o wsparcie rzecznika praw konsumenta zgodnego z miejscem zamieszkania.

Ocena umowy

Uważaj ostatecznie na ponoszenie różnych opłat przed otrzymaniem pożyczki gotówkowej. Jedyna opłata do zaakceptowania to koszt przelewu niezbędnego do potwierdzenia danych. To z reguły 1 grosz lub 1 złoty. Jeżeli zaciągasz większy kredyt gotówkowy dobrze przekazać warunki umowy do prawnika. Stawki za analizy umów w kancelariach prawnych nie narażają budżetu gospodarstwa domowego. Masz jednak pewność, że podpisujesz wartościowy dokument. Lektura umowy z parabankiem przed podpisaniem to oczywiście sprawa obowiązkowa. Co ciekawe wielu kredytobiorców podpisuje podobne zobowiązania w ciemno zdając się jedynie na kontakt z doradcą, który realizuje przecież politykę parabanku, a główny cel to maksymalizacja zarobków.