Kilka słów o kredycie konsumenckim

monety

Kredyt konsumencki zaliczany jest do kredytów celowych. Przykładem takiego kredytu może być cieszący się dużą popularnością kredyt samochodowy. Ma on pewne cechy charakterystyczne, podpisanie umowy pomiędzy udzielającym go bankiem a kredytobiorcą nakłada pewne obowiązki na obie strony. Co powinniśmy wiedzieć na temat tego kredytu? Informacje znajdziesz w tekście poniżej ale także na stabilnalokata.pl.

W 2011 roku została przyjęte ustawa, które określa prawa i obowiązki banków i kredytobiorców w kwestii kredytu konsumenckiego. W związku z zapisami tej ustawy banki nie mogą udzielać kredytów konsumenckich w kwocie, która będzie wyższa niż 255 550 złotych. Ustawa ta daje jednocześnie szereg praw kredytobiorcy. Do najważniejszych praw, które daje kredytobiorcy ustawa o kredycie konsumenckim należą:

  • prawo do odstąpienia od zawartej umowy kredytowej w ciągu 14 dni od jej podpisania; odstąpienie od umowy musi zostać dostarczone kredytodawcy na piśmie. W przypadku, kiedy kredytobiorcy kwota kredytu została już wypłacona musi on zwrócić do banku w całości. Pożyczona kwota powinna zostać zwrócona w ciągu trzydziestu dni.
  • odstępując w ciągu 14 dni od umowy nie ma obowiązku informowania banku o przyczynach odstąpienia;
  • prawo do wcześniejszej spłaty kredytu – bank nie może w tym przypadku zażądać żadnych dodatkowych opłat.

Ustawa o kredycie konsumenckim nałożyła na banki udzielające kredytu konsumenckiego pewne obowiązki. Bank zgodnie z tą ustawą zobowiązany jest do:

  • poinformowania osoby, której udzielił kredytu, jaka jest wysokość jego oprocentowania, bank musi także poinformować kredytobiorcę, jakie opłaty składają się składają się na całkowity koszt kredytu;
  • udzielenia informacji na temat rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania;
  • przedstawienia całkowitej kwoty kredytu.

Ustawa o kredycie konsumenckim nałożyła na banki także obowiązek sprawdzania zdolności kredytowej osób ubiegających się o udzielenie kredytu konsumenckiego. W przypadku, kiedy ocena ta zostanie oceniona na tyle dobrze, że bank zdecyduje się przyznać kredyt, musi zostać prze niego sporządzona pisemna umowa kredytowa.

Wówczas otrzymując już kredyt samochodowy, możemy go spożytkować na wcześniej określony cel, zatem na zakup samochodu. Oczywiście, pamiętajmy później o naszym zobowiązaniu i o spłacie rat!