Zabezpieczenie kredytu gotówkowego

kasa

W przypadku zaciągnięcia kredytu gotówkowego ryzyko nie ponosimy tylko my, ale także bank w którym ten kredyt planujemy wziąć. Nie każdy jest uczciwy i ma zamiar regularnie spłacać raty, dlatego też banki stosują różnego rodzaju zabezpieczenia kredytu, które mogą przybierać formę osobową oraz rzeczową.

Zabezpieczenie kredytu powinno zapewnić odzyskanie całej sumy udzielonego kredytu, wraz z naliczonymi odsetkami oraz prowizjami. Może to oznaczać, że kredytobiorca odpowiada za kredyt całym swoim majątkiem. Jednym z najczęściej występujących zabezpieczeń kredytu jest hipoteka, czyli przekazanie prawo do własności nieruchomości na rzecz wierzyciela, wiąże się to z wpisem do ksiąg wieczystych, w takim przypadku wierzyciel ma pierwszeństwo w prawie do nieruchomości nawet w przypadku jej sprzedaży.

Kolejną metodą zabezpieczenia kredytu przez bank jest zastaw, pod zastaw mogą być wzięte zarówno nieruchomości, jak i ruchomości czyli wszelkiego rodzaju maszyny, również rolnicze, samochody, ale także przedmioty wartościowe, które pozostają w posiadaniu dłużnika, w przypadku spłaty kredytu przedmioty te są zwracane do właściciela. Kolejną metodą jest przewłaszczenie na zabezpieczenie, czyli z tytułu niespłaconego kredytu wierzyciel wchodzi w posiadanie rzeczy na poczet jego spłaty.

Jednym z często używanych zabezpieczeń jest także obciążenie rachunków bankowych. Istnieje także tak zwane poręczenie, czyli osoba trzecia zobowiązuje się do spłaty kredytu w przypadku naszej niewypłacalności. Osoba, która zostaje naszym żyrantem, także musi posiadać zdolność kredytową. Coraz rzadziej, ale jeszcze zdarza się, że banki jako zabezpieczenie stosują weksel in blanco. Czym jest weksel? Jest to papier wartościowy, na którym kredytobiorca składa swój podpis, nie zawiera on daty w której zostanie uruchomiony, ani kwoty, zależne jest to od pozostałego zadłużenia na koncie kredytobiorcy.

Coraz powszechniejszymi sposobami zabezpieczenia kredytu są ubezpieczenia, kosztują niewiele, a często mogą pomóc nam w przypadku gorszej sytuacji finansowej. Istnieją różne formy ubezpieczeń, zarówno od wypadków losowych, jak i od utraty pracy czy też czasowej niezdolności do jej wykonywania. Wbrew pozorom nie jest to zabezpieczenie wyłącznie dla banku, ale w dużej mierze też dla nas - kredytobiorców. Obecnie niemalże w przypadku każdego kredytu proponowane jest nam jego ubezpieczenie, warto zwrócić na to uwagę. Należy jednak pamiętać, iż celowe nie wywiązywanie się z podpisanej umowy kredytowej może nas słono kosztować, możesz przeczytać o tym tutaj <a href="http://www.kredytowysklep.pl/">kredytowysklep.pl</a>.