Najciekawsze rodzaje lokat bankowych

one

Zakładanie lokaty bankowej to jeden z najprostszych sposobów na regularne zyski i ochronę dużego kapitału przed zgubnymi czynnikami inflacji. Nie musisz jednak zawsze korzystać ze standardowych lokat bankowych, ale masz szansę przetestować wiele rodzajów narzędzi oszczędnościowych. W artykule ocenisz najciekawsze rodzaje lokat bankowych.

Długoterminowa, czy krótkoterminowa lokata bankowa?

Lokaty bankowe można podzielić ze względu na okres ich założenia. Im dłużej oszczędzasz na lokacie bankowej, tym standardowo większe zyski otrzymujesz. Założenie jest bardzo proste i pozwala na uruchomienie stabilnego planu oszczędnościowego na długie lata. Sporą część kapitału odkładasz na lokaty 2 – 3 letnie, natomiast część niezbędną do życia, tzw. poduszkę bezpieczeństwa przenosisz na krótsze lokaty, których nie będzie szkoda w przypadku nagłego zerwania. Lokata bankowa to o tyle dobry instrument, że zupełnie nie traci płynności. Możesz otworzyć i zamknąć lokatę bankową, kiedy chcesz. Niestety przy zamknięciu lokaty przed faktycznym okresem rozliczeniowym nie otrzymasz odsetek. Rozwiązaniem w tym wypadku jest lokata progresywna, w której po miesiącu masz naliczane odsetki. W wielu lokatach progresywnych bez problemu zwiększysz kwotę oszczędzania. Lokata progresywna daje największe zyski przy długoterminowym oszczędzaniu, natomiast na początku wykazuje wartości gorsze od standardowych lokat. Należy zatem porównać opłacalność lokaty progresywnej ze średnią oprocentowania w całym okresie oszczędnościowym.

Potencjał połączenia innych instrumentów inwestycyjnych z lokatą

Dużym zainteresowaniem cieszą się też lokaty strukturyzowane. To produkt przeznaczony osobom o nieco większej akceptacji ryzyka ewentualnych strat kapitału. Lokata strukturyzowana łączy w sobie zalety standardowej, pewnej lokaty bankowej, a także ryzyka rynku kapitałowego. Warto jednak bardzo dokładnie analizować usługi doradców finansowych i przede wszystkim sprawdzać wiarygodność danych przedstawianych w formularzach lokat strukturyzowanych. Musisz wiedzieć, czy doradca zarabiał w przeszłości. Nie ma również problemu, abyś lokaty strukturyzowane stworzył samodzielne. Wystarczy w tym celu założyć najczęściej bezpłatny rachunek w popularnym domu maklerskim. Niektóre banki stawiają na lokaty dedykowane pod potrzeby konkretnych grup zawodowych, np. prawników, lekarzy, innych specjalistów branżowych. Na lokatach dla specjalistów, czy nawet właścicieli działalności gospodarczych korzystasz ze stosunkowo większego oprocentowania realnego.

Stabilność zysku najważniejsza

W lokatach bankowych chodzi przede wszystkim o wygenerowanie stabilnych zysków. Opłacalność lokaty oceniasz zawsze na podstawie oprocentowania nominalnego i realnego po odjęciu inflacji i opodatkowania na poziomie dziewiętnastu procent w Polsce. Dzięki temu nie dasz się nabrać na ryzykowne i mocno niepewne oferty doradców w bankach detalicznych.