Kredyty gotówkowe w Eurobanku.

Kredyt gotówkowy na 2 000 złotych na 12 miesięcy w Eurobanku.

Klienci Eurobanku mogą zaciągnąć zobowiązanie na kwotę od 500 złotych do maksymalnie 12 000 złotych z okresem kredytowania od 3 miesięcy do nawet 108 miesięcy. Biorąc kredyt gotówkowy na kwotę 2 000 złotych z okresem spłaty równym 12 miesięcy, kredyt będzie generował koszta w wysokości 436 złotych. Każda z rat będzie po 203 złote. Całkowita kwota jaką odda do banku kredytobiorca będzie równa 2 436 złotych.

Zabezpieczenie kredytu gotówkowego

W przypadku zaciągnięcia kredytu gotówkowego ryzyko nie ponosimy tylko my, ale także bank w którym ten kredyt planujemy wziąć. Nie każdy jest uczciwy i ma zamiar regularnie spłacać raty, dlatego też banki stosują różnego rodzaju zabezpieczenia kredytu, które mogą przybierać formę osobową oraz rzeczową.

Najciekawsze rodzaje lokat bankowych

Zakładanie lokaty bankowej to jeden z najprostszych sposobów na regularne zyski i ochronę dużego kapitału przed zgubnymi czynnikami inflacji. Nie musisz jednak zawsze korzystać ze standardowych lokat bankowych, ale masz szansę przetestować wiele rodzajów narzędzi oszczędnościowych. W artykule ocenisz najciekawsze rodzaje lokat bankowych.

O pożyczkach osobistych

Informacje zawarte w tym artykule, jak działać w zakresie pożyczek osobistych i gdzie szukać różnych pożyczek. Bank, towarzystwo budowlane lub firma finansowa może udzielić Ci osobistego kredytu niezależnie od tego, czyim jesteś klientem. Możesz ubiegać się o pożyczkę w oddziale lub za pośrednictwem poczty, telefonu lub online.

Podstawy zarządzania budżetem domowym po zaciągnięciu kredytu

Zaciągnięcie kredytu gotówkowego to dla budżetu domowego zawsze ekonomiczne wyzwanie. W jaki sposób zarządzać spłatą zobowiązania, aby nie odczuć za bardzo jego ciężaru i przy okazji zabezpieczyć interesy domowników? W artykule poznasz podstawy zarządzania budżetem domowym po zaciągnięciu kredytu. 

Zasady nawiązywania współpracy z parabankiem

Parabanki prowadzą działalność zbliżoną do banków detalicznych, jednak bez odpowiednich regulacji, licencji, czy nadzoru. Korzystanie z parabanków to zawsze pewne ryzyko, które jednak minimalizuje właściwe podejście do podpisywania umów, znajomość norm prawnych i innych zasad. W artykule porozmawiamy o najważniejszych zasadach dotyczących nawiązywania współpracy z parabankiem. Dzięki temu nie popełnisz krytycznych błędów ekonomicznych przy podpisywaniu umowy.

Czym zajmuje się pośrednik kredytowy?

Profesjonalny pośrednik kredytowy to jeden z najlepszych partnerów przed zaciąganiem dużego zobowiązania finansowego w banku detalicznym, czy w parabanku. Jakie uprawnienia posiada rzeczywiście pośrednik kredytowy, czym charakteryzuje się wskazany zawód i czy warto w ogóle ufać niezależnym doradcom w sektorze kredytowym?

Proces nawiązywania współpracy z pośrednikiem kredytowym

Prawo a zdolność kredytowa

Przyznanie kredytu gotówkowego, jak również każdego innego kredytu obwarowane jest licznymi przepisami prawa. Zgodnie z przepisem art. 70 ust. I p.b. bank uzależnia przyznanie kredytu od zdolności kredytowej kredytobiorcy, przy czym przepis ten przez zdolność kredytową rozumie zdolność tło spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Kredytobiorca jest obowiązany przedłożyć na żądanie banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności.